Specjalizacja


Specjalizacja

Kursy angielskiego Gdańsk, Wrzeszcz

Aktualnie 90% Studentów uczy się języka angielskiego, 5% ogółu stanowią Studenci uczący się języka niemieckiego ( jako jedyni w Trójmieście jesteśmy w posiadaniu licencji na nauczanie tego języka wg Metody Direct), 5% ogółu stanowią Studenci pozostałych języków.

Szkoła specjalizuje się w kształceniu osób, które aktywnie używają lub w przyszłości będą używały języków obcych w pracy, kontaktach służbowych i towarzyskich. Kursy prowadzone są w systemie otwartym – w siedzibie naszej szkoły oraz w systemie zamkniętym – w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Rozumiejąc jak duże znaczenie ma umiejętne posługiwanie się językiem obcym w biznesie organizujemy kursy językowe, które w oparciu o najnowszą wiedzę metodyczną dostarczają naszym słuchaczom umiejętności poprawnej, naturalnej komunikacji.

Prowadzimy również zajęcia przygotowujące do egzaminów międzynarodowych FCE, CAE, CPE, TOEFL, ZD, ZMP.

Akademia Językowa poza działalnością szkoleniową prowadzi również tłumaczenia tekstów.

Uczymy metodą 4x szybszą i skuteczniejsze niż tradycyjne metody nauczania , dzięki czemu , oszczędzasz czas i pieniądze. Średnio (dla języka angielskiego) osiągnięcie poziomu FCE metodą tradycyjną zajmuje ok. 600 godzin, natomiast Direct Method for English umożliwia to już po 370.